Φωτογραφία του παλαιού Γυμνασίου Ναυπλίου στις αρχές του 20ού αιώνα.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Καρούζου, Σέμνη, Το Ναύπλιο, Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1979.
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:8_IMG_20201021_120606.jpg
Μέγεθος:2.21 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων