Η είσοδος του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου. Διακρίνεται η μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε το 1900 με την επιγραφή: «Το πρώτον Ελληνικόν Γυμνάσιο ιδρυθέν το 1833 Διατάγματι Όθωνος Α΄, Βασιλέως της Ελλάδος».
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Καρούζου, Σέμνη, Το Ναύπλιο, Αθήνα, Εμπορική Τραπέζης της Ελλάδος, 1979.
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:9_IMG_20201021_120529.jpg
Μέγεθος:1.13 MB
Μορφότυπο:JPEG