Η είσοδος του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου. Διακρίνεται η μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε το 1900 με την επιγραφή: «Το πρώτον Ελληνικόν Γυμνάσιο ιδρυθέν το 1833 Διατάγματι Όθωνος Α΄, Βασιλέως της Ελλάδος».
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Καρούζου, Σέμνη, Το Ναύπλιο, Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1979.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων