Προοπτικό σχέδιο της κιονοστοιχίας που χαρακτηρίζει την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος στη Φλωρεντία, που ανηγέρθη με την επιμέλεια του Brunelleschi.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
The content of this website constitutes an original scientific work of K. Sp. Staikos and his collaborators. The visual material comes from the personal collection of K. Sp. Staikos and he is the holder of the relevant rights required for its public display and disposal.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:arxitektoniki2.jpg
Μέγεθος:218.55 kB
Μορφότυπο:JPEG