Αφιέρωση του Γιάννη Ψυχάρη σε βιβλίο του φιλοσόφου Ερνέστ Ρενάν –υπήρξε πεθερός του–, το οποίο δώρισε στον Παλαμά.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά
Πηγή: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.kostispalamas.org.gr
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Copyright © 2015 Ίδρυμα Κωστή Παλαμά
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων