Ο ανδριάντας του Κωστή Παλαμά στο πάρκο του Πνευματικού Κέντρου Αθηνών απέναντι από το Ίδρυμα.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Ιστοσελίδα Ιδρύματος Κωστή Παλαμά
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.kostispalamas.org.gr
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Copyright © 2015 Ίδρυμα Κωστή Παλαμά
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:5_73.jpg
Μέγεθος:1.39 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων