Ο ανδριάντας του Κωστή Παλαμά στο πάρκο του Πνευματικού Κέντρου Αθηνών απέναντι από το Ίδρυμα.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Ιστότοπος Ιδρύματος Κωστή Παλαμά
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.kostispalamas.org.gr
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Copyright © 2015 Ίδρυμα Κωστή Παλαμά
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων