Το γραφείο του ποιητή με διάφορα μικροαντικείμενα στον χώρο της Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Ιστοδελίδα Ιδρύματος Κωστή Παλαμά
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.kostispalamas.org.gr
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Copyright © 2015 Ίδρυμα Κωστή Παλαμά
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:7.jpg
Μέγεθος:920.43 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων