Ο Κωστής Παλαμάς μελετάει στο γραφείο του.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Ίδρυμα Ωνάση
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ίδρυμα Ωνάση, φωτογράφος Nelly’s - Νέλλη Σουγιουλτζόγλου.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:IMG.jpg
Μέγεθος:792.07 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων