Το κτίριο του Α΄ Γυμνασίου Σύρου (πάνω) και το κτίριο της πρώην Σχολής Αγροφυλακής (κάτω).
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Wikimedia Commons
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανοιχτής διάθεσης: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%9A%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%86_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85_(%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89)_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82_(%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89).png
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Σύρου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Σύρου
Άδεια χρήσης: Creative Commons Αναφορά-Παρόμοια Διανομή (CC BY-SA)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:2_Κτίριο_Ά_Γυμνασίου_Σύρου_(επάνω)_και_κτίριο_πρώην_Σχολή_Αγροφυλακής_(κάτω).jpg
Μέγεθος:158.77 kB
Μορφότυπο:JPEG