Το κτίριο του Α΄ Γυμνασίου Σύρου (πάνω) και το κτίριο της πρώην Σχολής Αγροφυλακής (κάτω).
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Σύρου
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%9A%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%86_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85_(%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89)_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82_(%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89).png
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Eriana.panopoulos
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Σύρου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων