Ο Νεόφυτος Βάμβας, θεμελιωτής και πρώτος γυμνασιάρχης του Α΄ Γυμνασίου Σύρου.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Wikipedia Commons
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανοιχτής διάθεσης: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vamvas.jpg
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Σύρου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Σύρου
Άδεια χρήσης: Creative Commons Αναφορά-Παρόμοια Διανομή (CC BY-SA)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:3_Vamvas.jpg
Μέγεθος:15.32 kB
Μορφότυπο:JPEG