Ο Νεόφυτος Βάμβας, θεμελιωτής και πρώτος γυμνασιάρχης του Α΄ Γυμνασίου Σύρου.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vamvas.jpg
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Σύρου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Σύρου
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Dionysios Tsokos
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:3_Vamvas.jpg
Μέγεθος:15.32 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων