Ελαιογραφία του Αδαμάντιου Κοραή στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Αδαμάντιος Κοραής
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adamantios_Korais.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Κοραής, Αδαμάντιος, φιλόλογος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων