Η υπογραφή του Αδαμαντίου Κοραή από επιστολή που έστειλε ο ίδιος από το Παρίσι στις 18 Μαΐου 1815 στον Αλέξανδρο Πατρινό.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A-korais-signature-1815.svg
Λέξεις κλειδιά: Αδαμάντιος Κοραής
Αναφέρεται από: Κοραής, Αδαμάντιος, φιλόλογος
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:5_1200px-A-korais-signature-1815.svg.jpg
Μέγεθος:34.51 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων