Η υπογραφή του Αδαμαντίου Κοραή από επιστολή που έστειλε ο ίδιος από το Παρίσι στις 18 Μαΐου 1815 στον Αλέξανδρο Πατρινό.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Αδαμάντιος Κοραής
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A-korais-signature-1815.svg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Κοραής, Αδαμάντιος, φιλόλογος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων