Η έδρα και το γραφείο του Αδαμάντιου Κοραή, όπως εκτίθενται στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Wikimedia Commons
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανοιχτής διάθεσης: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adnantios_%CE%9Aorais_chair_and_office.jpg
Λέξεις κλειδιά: Αδαμάντιος Κοραής
Αναφέρεται από: Αδαμάντιος Κοραής
Άδεια χρήσης: Creative Commons Αναφορά-Παρόμοια Διανομή (CC BY-SA)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:6_Adnantios_Κorais_chair_and_office.jpg
Μέγεθος:2.06 MB
Μορφότυπο:JPEG