Η έδρα και το γραφείο του Αδαμάντιου Κοραή, όπως εκτίθενται στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adnantios_%CE%9Aorais_chair_and_office.jpg
Λέξεις κλειδιά: Αδαμάντιος Κοραής
Αναφέρεται από: Κοραής, Αδαμάντιος, φιλόλογος
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:6_Adnantios_Κorais_chair_and_office.jpg
Μέγεθος:2.06 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων