Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής υποβαστάζουν την Ελλάδα. Πίνακας του Θεόφιλου Χατζημιχάλη (1911)⸱ βρίσκεται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.