Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής υποβαστάζουν την Ελλάδα. Πίνακας του Θεόφιλου Χατζημιχάλη (1911)⸱ βρίσκεται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Αδαμάντιος Κοραής
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%9F_%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF_%CE%91%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%AE%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_-_%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_-_19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Δικαιώματα: Theophilos Hatzimihail, Public domain, via Wikimedia Commons
Αναφέρεται από: Κοραής, Αδαμάντιος, φιλόλογος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων