Εξωτερική όψη της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης «Κοραής».
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Πηγή: Δημητρακόπουλος, Δ., «Η Βιβλιοθήκη Χίου “Κοραής”», Η Καθημερινή – Επτά Ημέρες («Μορφές της Εθνεγερσίας»), τομ. 32, 2000, σ. 119. (φωτ.: Αναστ. Αλεξανδρής).
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Καθημερινή. Φωτ. Αναστ. Αλεξανδρής.
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων