Εξωτερική όψη της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης «Κοραής».
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Δημητρακόπουλος, Δ., «Η Βιβλιοθήκη Χίου “Κοραής”», Η Καθημερινή – Επτά Ημέρες («Μορφές της Εθνεγερσίας»), τομ. 32, 2000, σ. 119. (φωτ.: Αναστ. Αλεξανδρής).
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Καθημερινή. Φωτ. Αναστ. Αλεξανδρής.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:4_IMG_20201109_165319.jpg
Μέγεθος:3.01 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων