Εξωτερική όψη της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης «Κοραής».
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Δημητρακόπουλος, Δ., «Η Βιβλιοθήκη Χίου “Κοραής”», Η Καθημερινή – Επτά Ημέρες («Μορφές της Εθνεγερσίας»), τομ. 32, 2000, σ. 119. (φωτ.: Αναστ. Αλεξανδρής).
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:4_IMG_20201109_165319.jpg
Μέγεθος:3.01 MB
Μορφότυπο:JPEG