Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Χίου γύρω στο 1900.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Ζαχαρού-Λουτράρη, Αθηνά Κ., Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής». Η ιστορία και οι θησαυροί της, Αθήνα, Σύλλογος φίλων της Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής», Εκδόσεις «άλφα πι», 2008, σ. 50.
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδόσεις «άλφα πι»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:8_IMG_0031 (2).JPG
Μέγεθος:2.4 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων