Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη «Κοράης» το 1933.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Καββαδάς, Σ., «Η εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή (Ιστορία, Κατάλογος Χειρογράφων)», Αθήνα 1933, σ. 49.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων