Οι τέσσερις κίονες και το αέτωμα που κοσμούν την πύλη της εισόδου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής».
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.koraeslibrary.gr/fotografies
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων