Το σωζόμενο τμήμα της κτητορικής επιγραφής με την ανάγλυφη σφίγγα (σύμβολο της Χίου και της σοφίας) και τα ονόματα των εφόρων, που τοποθετήθηκε στην είσοδο του νεόκτιστου κτιρίου της Βιβλιοθήκης «Κοραής» το 1870.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.koraeslibrary.gr/fotografies
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων