Το βιβλιο-αυτοκίνητο της Βιβλιοθήκης της Χίου «Κοραής» μεταφέρει βιβλία σε μαθητές και πολίτες που δεν μπορούν να την επισκεφθούν.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.koraeslibrary.gr/ipiresies-el/kinites-monades
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων