Ο Ιωάννης Ανδρεάδης, ένας εκ των μεγάλων δωρητών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Χίου.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.koraeslibrary.gr/mouseio-argenti/pinakothiki-ektemata/66-pinakothiki-anagnostiriou
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:17_images-articles-vivliothiki-pinakothiki_anagnostiriou-bg-01.Pinako8hkh_-_Andreadhs_Iwannhs_sm.jpg
Μέγεθος:47.37 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων