Η αίθουσα του αναγνωστηρίου στη Βιβλιοθήκη «Κοραή».
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Δημητρακόπουλος, Δ., «Η Βιβλιοθήκη Χίου “Κοραής”», Η Καθημερινή – Επτά Ημέρες («Μορφές της Εθνεγερσίας»), τομ. 32, 2000, σ. 120.
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Η Καθημερινή
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:18_2020-11-09_17-08-10_081.jpg
Μέγεθος:2.01 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων