Η αίθουσα του αναγνωστηρίου στη Βιβλιοθήκη «Κοραή».
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
“Korais” Central Public Historical Library of Chios
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Δημητρακόπουλος, Δ., «Η Βιβλιοθήκη Χίου “Κοραής”», Η Καθημερινή – Επτά Ημέρες («Μορφές της Εθνεγερσίας»), τόμ. 32, 2000, σ. 120.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Η Καθημερινή
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων