Ο ανδριάντας του Αδαμάντιου Κοραή στον περίβολο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στη Χίο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής και Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής»
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.koraeslibrary.gr/eisagogi/andriantes-kipos-2/167-iroa
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:2_images-articles-protomes-iroa-1sm_protomes.jpg
Μέγεθος:79.89 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων