Ο ανδριάντας του Αδαμάντιου Κοραή στον περίβολο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στη Χίο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής και Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής»
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανοιχτής διάθεσης: https://www.koraeslibrary.gr/eisagogi/andriantes-kipos-2/167-iroa
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:2_images-articles-protomes-iroa-1sm_protomes.jpg
Μέγεθος:79.89 kB
Μορφότυπο:JPEG