Ο ανδριάντας του Αδαμάντιου Κοραή στον περίβολο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στη Χίο.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή
Πηγή: Ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής και Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής»
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.koraeslibrary.gr/eisagogi/andriantes-kipos-2/167-iroa
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων