Ο πίνακας με την προσωπογραφία του Αδαμάντιου Κοραή στο Αναγνωστήριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Χίου.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής»
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.koraeslibrary.gr/fotografies
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:4_images-articles-vivliothiki-fotografies-pic10.jpg
Μέγεθος:101.57 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων