Ο πίνακας με την προσωπογραφία του Αδαμάντιου Κοραή στο Αναγνωστήριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Χίου.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Ιστότοπος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής»
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.koraeslibrary.gr/fotografies
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων