Το αρχοντικό της οικογένειας Ζουλίνου, κτισμένο το 1890, το οποίο στεγάζει τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/lefkaslibrary/photos/425790617439467
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:2_538343_425790617439467_2109177872_n.jpg
Μέγεθος:73.63 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων