Το αρχοντικό της οικογένειας Ζουλίνου, κτισμένο το 1890, το οποίο στεγάζει τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/lefkaslibrary/photos/425790617439467
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων