Η πρόσοψη του κτιρίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.lefkaslibrary.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: copyright 2016 - lefkaslibrary.gr | created by: interface-team
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:3_slider04.jpg
Μέγεθος:230.73 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων