Άποψη από το εξωτερικό της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.lefkaslibrary.gr/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: copyright 2016 - lefkaslibrary.gr | created by: interface-team
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:5_slider03.jpg
Μέγεθος:194.1 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων