Το τμήμα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας που περιλαμβάνει τις δωρεές του Πάνου Κ. Πολίτη και του Σπύρου Τ. Κατσαΐτη.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/lefkaslibrary/photos/797599776925214
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων