Το τμήμα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας που περιλαμβάνει τις δωρεές του Πάνου Κ. Πολίτη και του Σπύρου Τ. Κατσαΐτη.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα της Βιβλιοθήκης στο Facebook
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανοιχτής διάθεσης: https://www.facebook.com/lefkaslibrary/photos/797599776925214
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:11_10430503_797599776925214_1445336419477136050_n.jpg
Μέγεθος:86.07 kB
Μορφότυπο:JPEG