Το κτίριο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας – «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», στο οποίο στεγάζεται η Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Λέξεις κλειδιά: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.kalamata.gr/el/katoikoi/politismos/vivliothiki
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων