Ο χώρος της υποδοχής στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.laikivivliothiki.gr/index.php/library/place
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων