Ο χώρος της υποδοχής στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.laikivivliothiki.gr/index.php/library/place
Λέξεις κλειδιά: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Αναφέρεται από: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:4_Χώρος-υποδοχής.jpg
Μέγεθος:332.07 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων