Η γραμματεία της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.laikivivliothiki.gr/index.php/library/place
Λέξεις κλειδιά: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Αναφέρεται από: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:5_Χώρος-υποδοχής-2.jpg
Μέγεθος:345.46 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων