Χώρος με βιβλιοστάσια στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Διακρίνεται αριστερά το άγαλμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.laikivivliothiki.gr/index.php/library/place
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων