Ο Χριστός Παντοκράτωρ. Τετραευαγγέλιο, γραμμένο από τον μοναχό Ανδρέα, το 1109 (Εθνική βιβλιοθήκη της Αυστρίας, Suppl. gr. 164, φ. 5r).
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1109
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Λέξεις κλειδιά: Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, «Βιβλιοθήκη, Από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση», Αθήνα 1996, σελ. [441].
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Μικρογραφία χειρογράφου.
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων