Ο Χριστός Παντοκράτωρ.
Περιγραφή: Μικρογραφία σε Τετραευάγγελο που αντιγράφηκε από τον μοναχό Ανδρέα Μωραίο, 1109 (Suppl. Gr. 164, φ. 5r).
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωναςsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1109
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Österreichische Nationalbibliothek (Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας)
Λέξεις κλειδιά: Τετραευάγγελο
Παντοκράτωρ
Μοναχός
Ανδρέας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Κ.Σπ. Στάικος, «Βιβλιοθήκη. Από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση και Σημαντικές Ουμανιστικές και Μοναστηριακές Βιβλιοθήκες (3000 π.Χ.-1600 μ.Χ.)», Αθήνα 1996, σ. [441].
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων