Η πλατεία της Λαϊκής Σχολής στην Καλαμάτα κατά τη δεκαετία του 1920.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Καλαμάτα. Οδοιπορικό σε πλατείες και δρόμους της πόλης 1830-1940, επιμ. Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, Χριστίνα Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Υπουργείο Παιδείας – ΓΑΚ / Αρχεία Νομού Μεσσηνίας, Καλαμάτα 2010, σ. 110.
Λέξεις κλειδιά: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Αναφέρεται από: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:15_IMG_20201215_141759.jpg
Μέγεθος:4.76 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων