Μαθήτριες με ελληνικές σημαίες έξω από το τον κινηματογράφο «Έσπερο» και τη Λαϊκή Σχολή στις 11 Σεπτεμβρίου 1944, στο πλαίσιο δοξολογίας για την απελευθέρωση της Καλαμάτας. Στο χώρο αυτό σήμερα βρίσκεται το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της Καλαμάτας, όπου συστεγάζεται η Λαϊκή Βιβλιοθήκη.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Πηγή: Η Καλαμάτα μέσα από το φακό του Χρήστου Αλειφέρη 1937-1974, επιμ. Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, Σταυρούλα Βερράρου, Υπουργείο Παιδείας – ΓΑΚ / Αρχεία Νομού Μεσσηνίας, Καλαμάτα 2013, σ. 62,
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Αναφέρεται από: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων