Το εσωτερικό της Χαραμογλείου Ειδικής Λευκαδιακής Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Χαραμόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη
Πηγή: Ιστοσελίδα του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://lefkasculturalcenter.gr/charamoglios-idiki-lefkadiaki-vivliothiki/
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας
Αναφέρεται από: Χαραμόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων