Η είσοδος του κτιρίου όπου μεταφέρθηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών το 1955 επί Δημαρχίας Βασίλειου Ρούφου. Το 1957 έγιναν τα επίσημα εγκαίνια.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Municipal_Library_of_Patra_entrance.jpg
Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Αναφέρεται από: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Δικαιώματα: Θεοδωρος, Public domain, via Wikimedia Commons
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:2_Municipal_Library_of_Patra_entrance.jpg
Μέγεθος:296.18 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων