Το αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Πάτρα.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Municipal_Library_of_Patra_interior.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Δικαιώματα: Θεοδωρος, Public domain, via Wikimedia Commons
Αναφέρεται από: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων