Το αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Πάτρα.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Municipal_Library_of_Patra_interior.jpg
Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Αναφέρεται από: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Δικαιώματα: Θεοδωρος, Public domain, via Wikimedia Commons
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:3_Municipal_Library_of_Patra_interior.jpg
Μέγεθος:441.27 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων