Το κτiριο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, όπου βρίσκεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βουλής.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%97_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD.JPG
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: George Voudouris
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων