Προσωπογραφία του Εμμανουήλ Μπενάκη (1843–1929), δωρητή της βιβλιοθήκης του Γιάννη Ψυχάρη και χρηματοδότη του κτιρίου της Βιβλιοθήκης της Βουλής (Μπενάκειος Βιβλιοθήκη) επί τους οδού Ανθίμου Γαζή 2.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82-579679002242185/photos/a.591698884373530/664410093769075
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων