Αναγνώστες στη Βιβλιοθήκη Ψυχάρη (Μπενάκειος Βιβλιοθήκη) κατά τη δεκαετία του 1950.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Αρχείο Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:11.IMG_7763.jpg
Μέγεθος:1.97 MB
Μορφότυπο:JPEG