Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης / Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης / Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:1_Ηράκλειο.jpg
Μέγεθος:50.5 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων