Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πηγή: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης / Πανεπιστήμιο Κρήτης
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης / Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων