Άποψη από τον εσωτερικό χώρο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Είδος: Έγχρωμη φωτογραφίαsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Ιστότοπος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.lib.uoc.gr/info/adstruct/branches/
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: © 2007 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων