Άποψη από τον εσωτερικό χώρο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.lib.uoc.gr/info/adstruct/branches/
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: © 2007 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:3_uoc_heraclion_central.jpg
Μέγεθος:57.53 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων