Ο χώρος με τα βιβλιοστάσια της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου (Ρέθυμνο).
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πηγή: Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.lib.uoc.gr/info/adstruct/branches
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: © 2007 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων