Ο Γιώργος Σεφέρης σε νεαρή ηλικία.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη Γιώργου και Μαρώς Σεφέρη
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Seferis.JPG
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Γιώργου και Μαρώς Σεφέρη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων