Ο Γιώργος Σεφέρης σε νεαρή ηλικία.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Seferis.JPG
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη Γιώργου και Μαρώς Σεφέρη
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Γιώργου και Μαρώς Σεφέρη
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:570px-George_Seferis.jpg
Μέγεθος:46.07 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων