Ο Γιάννης Σαρεγιάννης, θεμελιωτής της φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα και μελετητής του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Γιάννης Σαρεγιάννης και η έννοια της ασθένειας, επιμ. Κώστας Κριμπάς, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1999, σ. [80]
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη Ιωάννη Α. Σαρεγιάννη
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Ιωάννη A. Σαρεγιάννη
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδόσεις Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:1_Σαρηγιάννης.jpg
Μέγεθος:323.23 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων