Ο προαύλιος χώρος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lefkada_Public_Library.JPG
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Anton Lefterov, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:6.Lefkada_Public_Library.jpg
Μέγεθος:7.92 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων