Ο προαύλιος χώρος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lefkada_Public_Library.JPG
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Anton Lefterov, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων