Το εσωτερικό της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Ιστοσελίδα Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.lefkada.gr/
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Copyright © 2011 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων