Ο χώρος του αναγνωστηρίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Ιστοσελίδα Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.lefkada.gr/
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Αναφέρεται από: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Copyright © 2011 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:9_01_max.jpg
Μέγεθος:149.12 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων