Λιθογραφημένη εικόνα του Αδαμάντιου Κοραή, φιλοτεχνημένη από τον Πολωνό ζωγράφο Σμόλκι το 1815, συνοδευομένη από επίγραμμα του Νεόφυτου Βάμβα που αναφέρει ότι η προτομή έγινε χωρίς τη θέληση του Κοραή.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Αδαμάντιος Κοραής
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Καββαδάς, Σ., Η εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή (Ιστορία, Κατάλογος Χειρογράφων), Αθήνα 1933, σ. 16.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Tυπ. Κ. Λ. Κυριακούλη
Αναφέρεται από: Κοραής, Αδαμάντιος, φιλόλογος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων