Λιθογραφημένη εικόνα του Αδαμάντιου Κοραή, φιλοτεχνημένη από τον Πολωνό ζωγράφο Σμόλκι το 1815, συνοδευομένη από επίγραμμα του Νεόφυτου Βάμβα που αναφέρει ότι η προτομή έγινε χωρίς τη θέληση του Κοραή.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Καββαδάς, Σ., Η εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή (Ιστορία, Κατάλογος Χειρογράφων), Αθήνα 1933, σ. 16.
Λέξεις κλειδιά: Αδαμάντιος Κοραής
Αναφέρεται από: Κοραής, Αδαμάντιος, φιλόλογος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Tυπ. Κ. Λ. Κυριακούλη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:1_IMG_20201103_105638.jpg
Μέγεθος:3.26 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων