Το μνήμα όπου φυλάσσονται τα οστά του Αδαμάντιου Κοραή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atenas,_Primer_Cementerio_05.jpg
Λέξεις κλειδιά: Αδαμάντιος Κοραής
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: LBM1948, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:8_Atenas,_Primer_Cementerio_05 (1).jpg
Μέγεθος:1.9 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων